uitzenden en detacheren

uitzendpartner Pay for People

Zendkracht gaat altijd voor de beste kwaliteit., ook als het gaat om onze samenwerkingspartners. In Pay for People - ABU lid en SNA gecertificeerd – hebben wij een betrouwbare partner gevonden die alle betrokken partijen op professionele wijze ondersteunt. De urenbriefjes worden goed geregeld, zo ook de verloning en de facturatie. Alles voldoet aan de certificeringseisen en de laatste wet- en regelgeving wordt toegepast. Via een eigen logincode hebben zowel klant als uitzendkracht toegang tot het systeem Pay4me. Hier kunnen uren worden ingevuld en geaccordeerd, zijn jaaropgaven terug te vinden en kunnen facturen worden ingezien.

fasesysteem bij uitzenden, hoe zit het ook alweer?

Met het fasesysteem wordt het rechtspositiesysteem uit de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) voor uitzendkrachten bedoeld. Zowel de cao van de NBBU als die van de ABU kennen sinds 1 juli 2015 - met ingang van de nieuwe Wet werk en zekerheid - een fasetelling. Het meest gebruikte systeem is dat van de ABU, omdat deze cao algemeen verbindend is verklaard.

Bij de ABU kent de cao voor uitzendkrachten 3 fases: A, B en C. Bij het NBBU telt deze 4 fases, namelijk fase 1 t/m 4. Hoewel dit 2 verschillende systemen zijn, hebben ze veel overeenkomsten. Zo zijn fase 1 en 2 uit de cao voor uitzendkrachten van de NBBU vergelijkbaar met fase A uit de ABU cao. En fase B uit de ABU cao komt overeen met fase 3 van de NBBU cao.

ABU

Fase A - Een uitzendkracht zit in fase A zolang hij of zij niet meer dan 78 weken heeft gewerkt. Hiervoor tellen de feitelijk gewerkte weken. In deze fase wordt vaak het uitzendbeding eveneens meegenomen in het contract en is er sprake van “uitsluiting van loondoorbetalingsplicht”, wat inhoudt dat als een kandidaat niet werkt, deze ook niet uitbetaald krijgt.

Fase B - Iemand die fase A heeft afgerond, stroomt door naar fase B. In deze fase kunnen maximaal 6 tijdelijke contracten gesloten worden gedurende maximaal 4 jaar.

Fase C - Als het zesde contract is afgelopen of de 4 jaar zijn verstreken, wordt in fase C een contract voor onbepaalde tijd aangeboden. Dus na 5,5 jaar dienstverband ontstaat het recht op een overeenkomst voor onbepaalde tijd.

NBBU

Fase 1 en 2 - In deze fases geldt hetzelfde als bij fase A van de ABU cao. Voorheen werd gerekend met 26 weken in fase 1 en 104 weken in fase 2. Sinds 1 juli 2016 zit geen verschil meer tussen fase A van de ABU cao en fase 1 en 2 van de NBBU cao. Beide duren nu 78 weken.

Fase 3 - Iemand die fase 1 en 2 heeft doorlopen, komt in fase 3 terecht. Hierin worden maximaal 6 contracten afgesloten in een tijdsbestek van maximaal 4 jaar. Dit is dus identiek aan fase A van de cao van ABU.

Fase 4 - Deze fase komt overeen met fase C van de ABU cao. Na afloop van het zesde contract of het vierde jaar dienstverband wordt een contract voor onbepaalde tijd aangeboden. Dit houdt in dat na 5,5 jaar dienstverband het recht ontstaat op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Deel deze pagina op