Privacy Statement

Zendkracht zal uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de met de Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG -, alsmede overige toepasselijke wet- en regelgeving. Zendkracht zorgt voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en te beveiligen.

Zendkracht verwerkt persoonsgegeven van opdrachtgevers en kandidaten in het kader van haar diensten. De persoonsgegevens van kandidaten en opdrachtgevers, die Zendkracht verwerkt in het kader van haar dienstverlening, worden alleen verwerkt nadat de kandidaat of opdrachtgever hiervoor zijn / haar toestemming heeft gegeven. Indien nodig stuurt Zendkracht CV’s van kandidaten anoniem naar de opdrachtgever.

Zendkracht legt persoonsgegevens vast:

 • om een goede match te maken tussen de vraag van de opdrachtgever en het aanbod van beschikbare kandidaten
 • voor haar dienstverlening.

Zendkracht legt van kandidaten de volgende gegevens vast:

 • naam, adres, woonplaats
 • geslacht
 • geboortedatum
 • CV met werkervaring, opleidingen
 • gespreksverslag
 • e-mailadres
 • beschikbaarheidsgegevens
 • salarisindicatie.

Zendkracht legt van opdrachtgevers de volgende gegevens vast:

 • naam organisatie
 • naam en contactgegevens contactpersoon organisatie
 • geplaatste kandidaten en de daarbij horende salarisgegevens, ten behoeve van de bemiddelingsfee
 • vacaturegegvens
 • factuur- en overige contractgegevens (startdatum, opzegtermijn etc.)

Zendkracht gebruikt deze gegevens voor een optimale uitvoering van haar dienstverlening. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de doelen waarvoor de kandidaat en de opdrachtgever hun gegevens hebben verstrekt. Persoonsgegevens van kandidaten worden alleen aan opdrachtgevers verstrekt met uitdrukkelijke toestemming van de kandidaten.

Zendkracht verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Behoudens de wettelijke bewaartermijnen bewaart Zendkracht uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Gegevens van kandidaten waarvoor een match is gemaakt worden hierna nog maximaal een jaar bewaard, tenzij de kandidaat hiervoor actief toestemming heeft verleend om deze gegevens langer te bewaren. Gegevens van kandidaten in portefeuille worden maximaal een jaar bewaard, tenzij de kandidaat hiervoor actief toestemming heeft verleend om deze gegevens langer te bewaren.

De kandidaat en de opdrachtgever hebben te allen tijde de mogelijkheid om zijn /haar persoonsgegevens in te zien, te veranderen of te verwijderen. In dat geval kunt u hiervoor contact met Zendkracht opnemen. De contactgegevens staan onder dit privacy statement.

Indien u zich door middel van een contactformulier inschrijft voor het ontvangen van nieuwsbrieven / mailings of voor het deelnemen aan evenementen, gebruikt Zendkracht uw persoonsgegevens uitsluitend voor de daartoe opgegeven doeleinden. U kunt het ontvangen van nieuwsbrieven / mailings te allen tijde stopzetten via de in de nieuwsbrieven / mailings aangegeven methode.

Op de website van Zendkracht worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Zendkracht gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Zendkracht maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres) overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Zendkracht te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Zendkracht heeft hier geen invloed op. Zendkracht heeft Google geen toestemming gegeven om via Zendkracht verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Deze privacy verklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Wijzigingen worden op de website gepubliceerd.

Zendkracht

Poststraat 8 6135 KR Sittard

e-mail: info@zendkracht.nl

Deel deze pagina op