CBS: Steeds minder mensen willen meer uren werken

26-10-2021
Het aantal werkenden is in de afgelopen drie maanden verder toegenomen. Zo steeg het aantal werkenden per maand met gemiddeld 22.000, waardoor er op dit moment ongeveer 9,1 miljoen mensen een betaalde baan hebben, zo meldt het Centraal Bureau voor Statistiek in haar nieuwste cijfers. Daarmee neemt nu al anderhalf jaar lang het aantal werkenden in Nederland toe.

Onder jongeren nam de arbeidsparticipatie het meest toe. Het totaal aantal werklozen nam in dezelfde periode af met gemiddeld 2.000 per maand. Hiermee waren in september 292.000 mensen werkloos.

2020 was een turbulent jaar voor de arbeidsmarkt. Met het uitbreken van de coronacrisis in maart van dat jaar nam het aantal werkenden af en liep de werkloosheid snel op. De werkloosheid groeide van beide kanten, vanuit zowel de werkzame beroepsbevolking als de niet-beroepsbevolking.

Vanaf november 2020 tot en met maart 2021 gold het omgekeerde (beide negatief) en daalde de werkloosheid weer snel. In de periode april-juni van dit jaar was er nauwelijks sprake van een instroom vanuit de niet-beroepsbevolking. In de maanden juli tot en met september was deze instroom weer positief, wat de daling van de werkloosheid enigszins afremt.

Minder werken

Het CBS laat op basis van cijfers ook zien dat steeds minder werkenden lang willen werken. Sinds begin 2015 is het aantal werkenden dat meer uren wil werken vrijwel voortdurend gedaald, behalve tijdens het begin van de coronacrisis in het tweede kwartaal van 2020. In het tweede kwartaal van 2021 waren dit er 759.000; 54.000 minder dan in hetzelfde kwartaal van 2020. Het gaat veelal om mensen met een bedrijfseconomisch of administratief beroep of dienstverlenende en zorg- of welzijnsberoepen. Het CBS wijst in het bericht op de nieuwste cijfers uit de Enquête beroepsbevolking (EBB). 

Bron: CBS

Deel deze pagina op