Hoe bereid jij je voor op ‘The Great Resignation’?

21-10-2021
In de Verenigde Staten doemt een bepaalde trend op, waar in Europa met argusogen naar wordt gekeken. Zo wordt in de VS deze periode vlak na de coronapandemie ‘The Great Resignation’ genoemd. In hoeverre moet er in Europa rekening worden gehouden met een eventuele ontslaggolf, maar misschien nog wel beter: hoe kun je als werkgever voorkomen dat medewerkers nu vertrekken? De Harvard Business Review stelde onlangs deze vraag en de statistieken zijn verbluffend.

Meer dan vier miljoen Amerikanen hebben in juli 2021 hun baan opgezegd en eind juli waren er bijna elf miljoen openstaande vacatures. In de VS hebben de werknemers het meest extreem op de pandemie gereageerd, maar in het Verenigd Koninkrijk en Europa doet zich een soortgelijk effect voor. De BBC heeft zelfs expliciet de ‘schuld’ bij de werkgevers gelegd.

Het klopt dat sommige werknemers overwogen van baan te veranderen voordat de pandemie uitbrak. Maar toen de lockdowns eenmaal werkelijkheid werden, was jobhoppen niet meer realistisch. Waarom? Omdat er een groter vertrouwen was in een eventueel herstel na de coronapandemie, maar dit schetst niet het volledige beeld.

Flexibiliteit van het thuiswerkbeleid

Veel werknemers suggereren dat het gedrag van hun werkgever tijdens de pandemie nu van invloed is op hun besluit om elders verder te kijken. Werkgevers die niet behulpzaam of flexibel genoeg waren om veranderingen door te voeren die werknemers hielpen om met deze ongewone situatie om te gaan, worden nu veroordeeld. Dit geldt ook voor werkgevers die er nu van uitgaan dat een terugkeer naar de normale situatie betekent dat er in het afgelopen anderhalf jaar niets is veranderd.

Het zakentijdschrift Forbes heeft de flexibiliteit van het thuiswerkbeleid als een belangrijk onderdeel van het probleem genoemd. Tijdens de lockdowns van de coronapandemie bleven bijna alle kantoormedewerkers thuis. Nu vragen sommige werkgevers hen terug naar kantoor te komen en de werknemers vragen zich af waarom, aangezien ze net zo productief zijn geweest zonder urenlang te hoeven pendelen.

Uit een enquête blijkt zelfs dat één op de drie werknemers ontslag zal nemen als zijn werkgever hem weer dwingt op kantoor te komen werken. Veel mensen willen niet terug naar de werkverwachtingen van 2019. In veel gevallen hebben werknemers anderhalf jaar lang een veel grotere flexibiliteit ervaren met betrekking tot hun werk- en reistijden, en dat willen ze niet opgeven.

Ga in gesprek met de werknemers

Het komt erop neer dat autoritair beleid werknemers zal wegjagen. Bedrijven die aandringen op een volledige terugkeer naar kantoor, zonder zelfs maar te vragen hoe werknemers zich voelen, zullen merken dat deze ongevoeligheid wordt begroet met een ontslaggolf.

Het antwoord is een op de mens gerichte aanpak. Dit betekent dat organisaties haar werknemers bij de hand moeten nemen om hun werk en carrière in goede banen te leiden. Als werkgevers ervan uitgaan dat de houding van werknemers sinds 2019 is veranderd, kunnen ze het beste beginnen met het creëren van een stappenplan hoe het werken in de toekomst eruit komt te zien en functioneert.

De eerste stap is om met de werknemers te praten. Iedereen heeft verschillende omstandigheden. Sommigen zullen graag terugkeren naar kantoor omdat ze niet genoeg ruimte hebben om thuis te blijven werken. Sommigen zullen nooit meer terug willen naar kantoor. Sommigen zijn misschien van kantoor verhuisd in de veronderstelling dat ze op afstand konden blijven werken.

Zodra je een beter beeld hebt van wat jouw medewerkers eigenlijk willen, kun je toekomstplannen maken. Dat kan inhouden dat je de kantooroppervlakte verkleint, hot desks introduceert of gebruikmaakt van flexibele werkplekken om meer flexibiliteit te introduceren. Er zijn veel mogelijkheden, en geen enkele optie zal voor iedereen geschikt zijn, dus bouw flexibiliteit in je hybride plannen in. Laat mensen kiezen.

Hoe je de toekomst van jouw bedrijf ook vormgeeft, vergeet niet dat het voortdurende succes afhangt van jouw werknemers. ‘De Grote Ontslaggolf’ is in de Verenigde Staten in gang gezet door werkgevers die ervan uitgaan dat we onmiddellijk kunnen terugkeren naar 'normaal'. We moeten nu eigenlijk plannen maken voor het volgende ‘normale’, hoe dat er binnen jouw organisatie ook komt uit te zien.

Bron: The HR Director

Deel deze pagina op