Op naar een (nog) vitalere organisatie

11-11-2021
Het thema vitaliteit krijgt binnen organisaties een steeds belangrijkere plek op de agenda. Zo komt uit de rapporten van de (internationale) onderzoeks- en adviesbureaus Ecorys* en Decisio** naar voren dat vitale medewerkers graag een stap extra zetten en meer geïnspireerd en betrokken zijn dan niet-vitale medewerkers. Daarbovenop komt dat vitaliteit op de werkvloer tot een hogere productiviteit en minder ziekteverzuim leidt. Hoe creëer je een (nog) vitalere organisatie? De volgende tips bieden handvatten om een sterke start te maken.

1. Bied ruimte voor eigen invulling

Het is onmogelijk om je medewerkers te verplichten tot meer vitaliteit. Dit wordt dan over het algemeen ervaren als ongewenste bemoeienis met hun gezondheid. Streef er daarom naar dat je ze vanuit zichzelf vitaler wil laten worden. Dit kun je stimuleren door het geven van voorlichting, coaching en door het onderwerp positief te benoemen tijdens vergaderingen en functioneringsgesprekken. Leg de invulling bij de medewerkers zelf over hoe ze zo vitaal mogelijk kunnen werken. Het gaat er met name om dat werknemers er vanuit hun intrinsieke motivatie mee aan de slag gaan. Stimuleer medewerkers ook om met eigen initiatieven en ideeën te komen voor een vitalere organisatie. Als je ze de ruimte geeft om hierover mee te denken, zullen ze zich eerder inspannen voor vitaliteit.

2. Maak een vitaliteitsbeleid

Als je een lange termijnvisie en -strategie voor vitaliteit hebt binnen je organisatie, communiceer dit dan ook helder richting je (toekomstige) medewerkers. Je laat hiermee zien dat het niet alleen loze kreten zijn, maar dat je het thema ook daadwerkelijk serieus neemt. Beschrijf hoe je vitaliteit ziet, wat de winstpunten zijn, wat ervoor nodig is en hoe je het verbindt met duurzame inzetbaarheid. Zorg dat je open en continu over vitaliteit blijft communiceren. Ga het gesprek aan met medewerkers die in de weerstand gaan als het aankomt op vitaliteit op de werkvloer. Verwacht van je leidinggevenden dat ze bewust aandacht schenken aan (hun eigen) vitaliteit en dit ook uitstralen richting de werknemers. Goed voorbeeld doet volgen.

3. Stimuleer vitaal werken

Als je gave extra’s in het vooruitzicht stelt, willen medewerkers over het algemeen eerder werk maken van hun vitaliteit. Denk hierbij aan het aanbieden van een gezondheidspakket als een werknemer is gestopt met roken of biedt de mogelijkheid om jaarlijks sportieve activiteiten te kunnen declareren. Medewerkers die enthousiast zijn over vitaliteit, kun je vragen om vitaliteitsambassadeur te worden. Zij kunnen dan vervolgens weer andere collega’s stimuleren om vitaal te werken en ze enthousiast te maken over het onderwerp. Geef hun een podium in een nieuwsbrief of laat ze een keer een presentatie geven over de meerwaarde van vitaal leven en werken.

4. Bied gezond eten en drinken aan

Een van de meest eenvoudige stappen richting vitaliteit is het aanbieden van gezond eten in de kantine, tijdens lunchbijeenkomsten en op de werkvloer. Denk aan gezonde snacks en fruit in plaats van de traditionele snoep- en frisdrankautomaten. Zo zorg je ervoor dat medewerkers op het werk gezonder eten en drinken en ook wellicht een stimulans hebben om thuis gezonder te eten. Als we het over gezond lunchen hebben, gaat het ook om de sociale kant. Doordat je elkaar meer ziet en spreekt tijdens het eten, komt dit ook automatisch ten goede aan het contact en de samenwerking van de medewerkers. Herinner werknemers ook regelmatig aan het feit dat ze tijd moeten nemen om te eten en drinken. Het gebeurt al gauw dat ze gewoon doorwerken of achter hun laptop snel hun boterham eten. Bij thuiswerken is dat nog belangrijker, aangezien medewerkers thuis vaak langer aan een stuk doorwerken.

5. Stel beweging en ontspanning centraal

Kantoormedewerkers blijven vaak veel te lang achter hun laptop zitten. Ook het vele thuiswerken werkt niet bevorderlijk. Te lang zitten is echter slecht voor de gezondheid en kan zelfs lijden tot diabetes en hart- en vaatproblemen. Dat komt door de zithouding en het gebrek aan beweging. Een ideale oplossing om de vitaliteit op de werkvloer een boost te geven, is om werknemers ook in staat te stellen om staand te werken. Wat ook een positieve bijdrage kan leveren, zijn meerdere korte pauzes op kantoor. Dit zorgt voor meer onderling contact en ontspanning, omdat medewerkers hun hoofd even kunnen ‘leegmaken’, wat vervolgens weer zorgt voor frisse ideeën en nieuwe inspiratie en energie voor het werk. Daarnaast is een wandeling tijdens de lunch of de trap gebruiken in plaats van de lift ook een eenvoudige manier om meer te bewegen op het werk. En wat te denken van een fiets van de zaak? Een goede aanmoediging voor medewerkers om extra te bewegen.

6. Sociale en emotionele vitaliteit

Het implementeren van vitaliteit in ondernemingen heeft zowel sociale als emotionele voordelen. Het hebben van voldoende contact met collega’s draagt in positieve zin bij aan het functioneren. Daarnaast is het fijn als werknemers tijdens functioneringsgesprekken het thema vitaliteit mogen aansnijden. Daarbij horen ook privéonderwerpen zoals financiële of relatieproblemen. In dit soort gevallen gaat het er niet zozeer om dat je als werkgever de oplossing moet aanreiken, maar wel dat je een luisterend oor biedt en er rekening mee kunt houden.

7. Ergonomisch verantwoorde en rustige werkplek

Een ergonomisch verantwoorde en rustige werkplek is voor medewerkers onmisbaar om de werkzaamheden goed en met plezier uit te kunnen oefenen. Thuiswerken is hierbij een aandachtspunt, omdat niet alle medewerkers thuis over de juiste spullen beschikken. Kijk daarom samen met de thuiswerkers hoe hun thuiskantoor eruitziet. Zorg ervoor dat die plek voldoet aan de Arbonormen voor een gezonde werkplek. Kijk ook met de medewerker naar mogelijke oplossingen als thuiswerken niet ideaal is.

* Bron: De sociaaleconomische waarde van sporten en bewegen
** Bron: Schatting monetaire waarde gezondheidseffecten van bewegen door werknemers

Deel deze pagina op