Proeftijd van vijf maanden vanaf 2020

25-06-2019
Het kabinet heeft een voorstel gedaan om via de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) de regels omtrent de proeftijd van een arbeidsovereenkomst te versoepelen. Deze wijziging heeft vooral gevolgen voor de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Momenteel is het zo dat wanneer een werkgever per direct een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aanbiedt aan een werknemer, hier een maximale proeftijd van twee maanden tegenover mag staan. Vanaf 1 januari 2020 mag de werkgever echter een proeftijd van vijf maanden hanteren. Een verruiming van drie maanden dus.
Deze aanpassing zou het voor de werkgever aantrekkelijker moeten maken om direct een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aan te bieden.

Vakbonden hebben kritiek

Eén van de kritiekpunten van de vakbonden en de Raad van State is dat deze wijziging te veel onzekerheid voor de werknemer met zich meebrengt. De werkgever en de werknemer kunnen immers zonder opgave van reden de arbeidsovereenkomst tijdens de proeftijd beëindigen. Daarnaast waarschuwen ze ervoor dat de nieuwe proeftijdregels leiden tot een nieuwe variant van flexibele arbeid: een vast contract dat gebruikt wordt als (vrijwel rechteloos) tijdelijk contract. De Raad van State adviseert daarom deze nieuwe proeftijdregels te schrappen in de nieuwe WAB. In de Wet arbeidsmarkt in balans wordt wel bepaald dat wanneer een werknemer wordt ontslagen in de proeftijd bij een vast contract, dit meetelt in de ketenbepaling en of de werknemer recht heeft op een transitievergoeding.

Proeftijd tijdelijke contracten van twee jaar of langer

Naast het aanpassen van de proeftijd bij een vast contract, worden er in de WAB ook nieuwe regels bepaald voor de proeftijd bij een tijdelijk contract. Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van twee jaar of langer geldt vanaf 2020 een proeftijd van maximaal drie maanden. De huidige proefperiode is maximaal twee maanden.  Daarnaast wordt ook in de wet opgenomen dat de proeftijd van een arbeidsovereenkomst die een andere overeenkomst opvolgt, maar waarbij andere verantwoordelijkheden en andere skills horen, maximaal twee maanden mag duren. Dit betekent dus dat in bovengenoemde situatie de proeftijd bij een vast contract ook maar maximaal twee maanden mag duren in plaats van vijf maanden.

Deel deze pagina op