Wetswijzigingen HR 2022: dit staat je te wachten

30-12-2021
Als werkgever en werknemer krijg je ook in 2022 weer te maken met nieuwe en gewijzigde regels. In dit artikel lichten we zeven relevante wetswijzigingen toe.

1. Stimulering Arbeidsmarktpositie (STAP)

Werkenden en niet-werkenden kunnen vanaf 1 maart 2022 tot € 1.000 aanvragen voor een scholingsactiviteit. Het STAP-budget staat los van de arbeidsrelatie en is beschikbaar voor iedereen: niet alleen werknemers, ook zelfstandigen en werkzoekenden kunnen hier gebruik van maken. Het STAP-budget is de vervanger van de fiscale aftrek van scholingsuitgaven. Hiermee kunnen burgers scholing inzetten voor de eigen ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid.

2. Duurzame inzetbaarheid

In 2020 werd het meerjarige investeringsprogramma ‘Duurzame inzetbaarheid en leven lang ontwikkelen’ (MIP) opgezet. In 2022 lopen deze activiteiten gewoon door, met als doel om bewustwording te creëren en kennis (door) te ontwikkelen. Er is eind 2021 een subsidieregeling geopend om praktijk- en wetenschappelijke kennis over duurzame inzetbaarheid beschikbaar te maken voor bedrijven, sectoren en organisaties. De beoordeling van aanvragen en subsidieverstrekking voor projecten start naar alle waarschijnlijkheid in 2022.

3. Belastingvrije thuiswerkvergoeding

Vanaf 1 januari mag er, naast een vaste belastingvrije reiskostenvergoeding voor woon-werk verkeer, een onbelaste thuiswerkkostenvergoeding van maximaal twee euro per dag aan werknemers worden verstrekt.

4. Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Voor 1 augustus moet deze richtlijn worden ingevoerd. Het doel hiervan is om transparantere en beter voorspelbare werkomstandigheden in de Europese Unie te bevorderen. In de richtlijn staat onder meer dat verplichte scholing altijd voor rekening komt van de werkgever, dat de werkgever alleen onder strikte voorwaarden nevenwerkzaamheden mag verbieden en dat arbeidsvoorwaarden helder op schrift moeten zijn gesteld. De uitwerking van de richtlijn voor de Nederlandse situatie moet nog voor de zomer van 2022 aan het parlement worden voorgelegd.

5. Maximale transitievergoeding

De Wet Werk en Zekerheid schrijft voor dat er een jaarlijkse indexatie plaatsvindt van de hoogte van de maximale transitievergoeding elk jaar. Dit gebeurt op basis van ontwikkeling van de contractlonen. Uit de Regeling indexering transitievergoeding blijkt dat dit bedrag voor 2022 wordt afgerond op 86.000 euro (in 2021 was dit 84.000 euro), of maximaal één jaarsalaris als dat bedrag hoger is.

6. Ouderschapsverlof

Vanaf augustus krijgen werknemers recht op een ouderschapsverlofuitkering gedurende negen weken bij opname van het ouderschapsverlof. Het betaald ouderschapsverlof gaat op termijn naar 70%. Het is nog niet helemaal duidelijk of dit al direct bij het begin van de regeling zo is. Hiermee voldoet het kabinet aan een Europese richtlijn die meer evenwicht tussen werk en privéleven bevordert en de gelijke behandeling van vrouwen en mannen verbetert.

7. Gratis kinderopvang

Voor werknemers wordt het in 2022 aantrekkelijker om werk en zorg te combineren. De vergoeding van de kinderopvang gaat in stappen omhoog tot 95% voor werkende ouders met kinderen tot 12 jaar. De toeslag wordt straks direct uitgekeerd aan kinderopvanginstellingen. Daardoor worden ouders niet meer geconfronteerd met grote terugvorderingen. Op termijn wil het kabinet 100% gaan vergoeden.

Deel deze pagina op